• doradztwo prawne psychologiczne bezpieczeństwa – Paulo Advisors
  • profilowanie biznesowe due diligence wywiad gospodarczy – Paulo Advisors
  • porady prawne lobbing compliance – Paulo Advisors
  • media społecznościowe socjogramy powiązania preferencje – Paulo Advisors
  • porady psychologiczne pomoc kryzysowa analiza zachowań – Paulo Advisors
  • rozwiązywanie problemów strategie burza mózgów – Paulo Advisors
  • analizy psychologiczne wywiadowcze profilowanie psychografologia – Paulo Advisors
  • negocjacje mediacje dane osobowe bezpieczeństwo informacji – Paulo Advisors
  • pomoc ofiarom przestępstw zwalczanie nadużyć odszkodowania – Paulo Advisors

Serdecznie witamy!

PAULO jest ekspercką firmą doradczą dla wymagających Klientów biznesowych, indywidualnych i sektora publicznego.
Specjalizujemy się w profesjonalnych usługach konsultingowych i analitycznych. Jako jedyni w Polsce w unikalny i pogłębiony sposób łączymy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w dziedzinach prawa, psychologii i bezpieczeństwa, zdobyte w pracy w globalnych korporacjach i polskich firmach z branży finansowej, BPO, IT, FMCG, HoReCa, private policing oraz w administracji publicznej.
Oferujemy m.in.:

prawno - psychologiczne profilowanie biznesowe 3PB - autorski projekt zaawansowanego i skutecznego wywiadu gospodarczego
metodę EnPerMan-Pro - służacą do przewidywania zachowań nieetycznych i naruszających prawo i wpływania na nie, w celu zapobiegania lub minimalizowania negatywnych skutków tych zachowań
due diligence prawny
audyt compliance, ISO 28000 i AEO oraz opracowywanie dokumentów wewnętrznych
audyty bezpieczeństwa i dochodzeniowe, zwłaszcza w sprawach nadużyć i naruszenia ochrony znaku towarowego
analizy zagrożeń przy planowaniu i inwestowaniu w nieruchomości z wykorzystaniem autorskiej Krajowej Mapy Ryzyka,zawierającej m.in. informacje o obszarach zagrożonych ryzykiem powodzi i podtopień, huraganowych wiatrów, trzęsień ziemi,chronione prawnie, etc.(polecane właścicielom, inwestorom i ubezpieczycielom)
rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych i informacji
behawioralne projektowanie proaktywnych systemów zabezpieczeń
specjalistyczną pomoc prawną i psychologiczną
specjalistyczne poradnictwo internetowe
analizy psychografologiczne
szeroki wybór pakietów dla firm

Usługi z obszaru zaawansowanego wywiadu gospodarczego, due diligence i badania nadużyć, ze zwróceniem szczególnej uwagi na "Red Flag", w tym powiązania polityczne, praktyki nieetyczne lub korupcyjne, źródła pochodzenia majątku, powiązania z przestępczością zorganizowaną, udział w praniu brudnych pieniędzy i innych nielegalnych działaniach oraz relacje z państwami i podmiotami objętymi sankcjami, itp. realizujemy we współpracy w wyspecjalizowanymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, w tym w Turcji, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Kirgistan oraz Rosji, Iraku, Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej.

Ponadto, we współpracy z naszymi polskimi i zagranicznymi Partnerami biznesowymi, proponujemy innowacyjne, interdyscyplinarne rozwiązania biznesowe i technologiczne, w tym przetwarzania informacji, zabezpieczenia elektroniczne i IT oraz systemy identyfikacji obiektów. Pomagamy także polskim przedsiębiorcom w nawiązaniu kontaktów z firmami w USA i rozwoju na rynku amerykańskim oraz firmom zagranicznym w poszukiwaniu partnerów w Polsce.

Strategicznym Partnerem PAULO jest firma Strategic Solutions Integrated, Inc. z siedzibą w Arlington, Virginia, USA, świadcząca usługi doradzcze dla najważniejszych agencji federalnych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Washingtonie, D.C., jak agencje obrony, bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych, zdrowia, energii, handlu, oraz firm innych branż, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. W ramach polsko - amerykańskiej współpracy z SSI, Inc, dostarczamy specjalistyczne usługi doradcze i analizy, badania rynku podmiotów i nieruchomości, zaawansowane programy łączenia i analizy danych i informacji oraz ich mapowania, rozwiązania z obszaru Biosurveillance (program TaCBRD) oraz innowacyjnych technologii kosmicznych.

Jesteśmy również jedynym w Unii Europejskiej dystrybutorem najpotężniejszego Systemu Naturalnego Kamuflażu Adaptacyjnego - CamoBands™.

Posiadając certyfikat NATO Commercial and Government Enitity, o numerze 2424H, kierujemy ofertę szczególnie do sektora obrony i bezpieczeństwa.

Nasza działalność opiera się na poufności, dyskrecji, wzajemnym zaufaniu i zindywidualizowanym podejściu do Klientów.

Wyróżnia nas jakość. Jeśli więc poszukujesz rozwiązań …WE GIVE YOU ANSWERS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług.

Protected by Copyscape Online Plagiarism Detection

Porady
Prawne

i rekomendacje w obszarach prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego oraz ochrony prywatności i compliance.

Porady
Psychologiczne

i skuteczna pomoc w obszarach psychologii zdrowia i rehabilitacyjnej, kryminalistycznej, rozwojowej oraz społecznej i biznesowej.

Porady
Bezpieczeństwa

i wskazówki w obszarach bezpieczeństwa osobistego i biznesowego oraz oceny różnorodnych zagrożeń i postępowania z ryzykiem.

Analizy
i Publikacje

oraz raporty, artykuły, diagnozy, opracowania i opinie branżowe, związane z obszarami naszych specjalizacji i profilem biznesowym firmy.