• doradztwo prawne psychologiczne bezpieczeństwa – Paulo
  • profilowanie biznesowe due diligence wywiad gospodarczy – Paulo
  • porady prawne lobbing compliance – Paulo
  • media społecznościowe socjogramy powiązania preferencje – Paulo
  • porady psychologiczne pomoc kryzysowa analiza zachowań – Paulo
  • rozwiązywanie problemów strategie burza mózgów – Paulo
  • analizy psychologiczne wywiadowcze profilowanie psychografologia – Paulo
  • negocjacje mediacje dane osobowe bezpieczeństwo informacji – Paulo
  • pomoc ofiarom przestępstw zwalczanie nadużyć odszkodowania – Paulo

WYWIAD GOSPODARCZY, DUE DILIGENCE, PROFILOWANIE BIZNESOWE 3PB – OFERTA

Oferujemy profesjonalne analizy wywiadowcze w wersjach od podstawowej do najbardziej zaawansowanej:

sprawdzenie podstawowe

wywiad gospodarczy

due diligence prawny

prawno – psychologiczne profilowanie biznesowe 3PB

poszerzone zarządzanie osobowe przez profilowanie EnPerMan-Pro

profilowanie, due diligence, wywiad gospodarczy, wiarygodność,

WYRÓŻNIA NAS JAKOŚĆ

W myśl ugruntowanego orzecznictwa, informacje zawarte w naszych analizach mogą być przydatne w sprawach sądowych, zarówno cywilnych, karnych, jak i administracyjnych.

Ze względu na wagę dostarczanych przez nas informacji oraz chęć utrzymania dotychczasowej 100% trafności, szczególnie dbamy o jakość naszych analiz wywiadowczych. Sporządzamy je niezwykle starannie, w sposób najbardziej użyteczny dla każdego Klienta.

Bazujemy na danych:

uzyskanych legalnie z oficjalnych źródeł, a w przypadku analiz zaawansowanych – metodą 360°

zweryfikowanych, a nie po prostu skopiowanych z innych dokumentów

rzetelnych

opracowanych przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem

Szczególnie polecamy nasze zaawansowane wywiady biznesowe: due diligence prawny i prawno – psychologiczne profilowanie biznesowe 3PB.

DUE DILIGENCE PRAWNY jest zaawansowaną analizą due diligence organizacji pod kątem prawnym. Wyróżnia ją to, że nasi eksperci także sami pozyskują i weryfikują informacje, ponosząc odpowiedzialność za ich prawdziwość i obiektywizm oraz korzystają m.in. z najnowocześniejszego w Polsce i na bieżąco aktualizowanego oprogramowania. Oprócz wniosków, każda analiza prawnego due diligence zawiera specjalistyczne rekomendacje, w tym rekomendacje prawne, a także dotyczące bezpieczeństwa korporacyjnego.

PRAWNO PSYCHOLOGICZNE PROFILOWANIE BIZNESOWE, w skrócie 3PB, jest najbardziej zaawansowaną analizą wywiadu biznesowego (tj. poszerzonym due diligence prawnym), pogłębionym o biznesową analizę psychologiczną organizacji i jej potencjału, informacje i prognozy strategiczne, badanie podatności i odporności na zagrożenia. W ramach 3PB sporządzamy także potrzebne Klientom dokumenty prawne, jak projekty umów, pism, w tym procesowych oraz korporacyjne, jak polityki, procedury, regulaminy. Dodatkowo, na życzenie, przeprowadzamy negocjacje i mediacje z kontrahentami i dłużnikami.

PRAWNO – PSYCHOLOGICZNE PROFILOWANIE BIZNESOWE - 3PB, jest naszym autorskim projektem zaawansowanego wywiadu biznesowego, innowacyjną, pogłębioną analizą przedsiębiorstwa. Stworzyliśmy go w 1999r. i wykorzystujemy z sukcesami od 14 lat, jako pierwsi i jedyni w Polsce!

POSZERZONE ZARZĄDZANIE OSOBOWE PRZEZ PROFILOWANIE - EnPerMan-Pro, jest naszym kolejnym projektem obok 3PB, powstałym w odpowiedzi na zapotrzebowanie podmiotów chcących uchronić się przed zachowaniami niepożądanymi w danej organizacji, jak nadużycia, korupcja, kradzież informacji, etc.

Nasze analizy wywiadowcze, szczególnie 3PB, ułatwiają:

podejmowanie wyjątkowo trafnych decyzji biznesowych

bezpieczne zawieranie kontraktów

bezpieczne inwestowanie środków

optymalizację kosztów i zarządzania personelem

skuteczne przeprowadzanie zmian restrukturyzacyjnych

bezpieczne przeprowadzanie fuzji i przejęć

prowadzenie skutecznych negocjacji i mediacji

zapobieganie lub minimalizowanie szkód spowodowanych przez katastrofy naturalne lub katastrofy w wyniku działań człowieka

uzyskiwanie zniżek ubezpieczeniowych a w przypadku zaistnienia zdarzenia szkodowego - bezproblemowe uzyskanie odszkodowania

zapobieganie lub minimalizowanie strat spowodowanych przez nieuczciwych kontrahentów i dłużników

skompletowanie dokumentacji wymaganej w sporach sądowych, arbitrażu, mediacjach i sprawach regulacyjnych

reagowanie na działania konkurentów

uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej

szybszy rozwój organizacji.

Ponieważ zawsze uwzględniamy potrzeby naszych Klientów oraz stopień złożoności i zawiłości przedstawionego problemu – ceny ustalamy indywidualnie. W przypadku niektórych usług możliwe jest wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe a przy stałej współpracy – abonament.

Zamieszczony Cennik ma wyłącznie wartość poglądową o cenach rynkowych dla usług profesjonalnych.

Wyróżnia nas jakość. Jeśli więc poszukujesz rozwiązań …WE GIVE YOU ANSWERS.

Serdecznie zapraszamy!

Protected by Copyscape Online Plagiarism Detection