• doradztwo prawne psychologiczne bezpieczeństwa – Paulo
  • profilowanie biznesowe due diligence wywiad gospodarczy – Paulo
  • porady prawne lobbing compliance – Paulo
  • media społecznościowe socjogramy powiązania preferencje – Paulo
  • porady psychologiczne pomoc kryzysowa analiza zachowań – Paulo
  • rozwiązywanie problemów strategie burza mózgów – Paulo
  • analizy psychologiczne wywiadowcze profilowanie psychografologia – Paulo
  • negocjacje mediacje dane osobowe bezpieczeństwo informacji – Paulo
  • pomoc ofiarom przestępstw zwalczanie nadużyć odszkodowania – Paulo

BEZPIECZEŃSTWO – OFERTA

Oferujemy profesjonalne usługi, doradztwo i konsultacje:

audyty bezpieczeństwa
audyty podatności i odporności na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, w tym pod kątem utrzymania ciągłości działania
audyty dochodzeniowe i analizy w sprawach dotyczących nadużyć i korupcji, w tym oszustw chorobowych, marketingowych i firmfasadowych
wsparcie w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych
tworzenie dokumentacji wewnętrznej: polityk, procedur, regulaminów, zasad, standardów, wytycznych, koncepcji i projektówdotyczących bezpieczeństwa fizycznego, technicznego oraz informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zapobiegania nadużyciom, Incident Management i Business Continuity oraz Food Defence
przygotowanie do audytów certyfikacyjnych ISO 28000 i AEO
analizy, projekty i wdrożenia dotyczące bezpieczeństwa, w tym proaktywnego wykorzystania systemów monitoringu wizyjnego IP
analizy, projekty i wdrożenia technologii identyfikacji obiektów

wsparcie w zarządzaniu incydentami oraz komunikacja kryzysowa, ze szczególnym uwzględnieniem social media
specjalistyczne szkolenia zarządzania i postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym antynapadowe, antyterrorystyczne,wraz z ćwiczeniami praktycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych, urzędów, firm branży finansowej orazszkolenia z zagadnień ochrony danych osobowych i tajemnic przedsiębiorstwa.

W obszarze bezpieczeństwa działamy już od ponad 20 lat a w 1999r., czyli 14 lat temu, stworzyliśmy pierwszą w Polsce stronę internetową z kompleksowymi poradami i prognozami dotyczacymi bezpieczeństwa korporacyjnego i indywidualnego.

Ponieważ zawsze uwzględniamy potrzeby Klientów oraz stopień złożoności i zawiłości przedstawionego problemu – ceny ustalamy indywidualnie. W przypadku niektórych usług możliwe jest wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe a przy stałej współpracy – abonament.

Zamieszczony Cennik ma wyłącznie wartość poglądową o cenach rynkowych dla usług profesjonalnych.

Wyróżnia nas jakość. Jeśli więc poszukujesz rozwiązań …WE GIVE YOU ANSWERS.

Serdecznie zapraszamy!