• doradztwo prawne psychologiczne bezpieczeństwa – Paulo Advisors
  • profilowanie biznesowe due diligence wywiad gospodarczy – Paulo Advisors
  • porady prawne lobbing compliance – Paulo Advisors
  • media społecznościowe socjogramy powiązania preferencje – Paulo Advisors
  • porady psychologiczne pomoc kryzysowa analiza zachowań – Paulo Advisors
  • rozwiązywanie problemów strategie burza mózgów – Paulo Advisors
  • analizy psychologiczne wywiadowcze profilowanie psychografologia – Paulo Advisors
  • negocjacje mediacje dane osobowe bezpieczeństwo informacji – Paulo Advisors
  • pomoc ofiarom przestępstw zwalczanie nadużyć odszkodowania – Paulo Advisors

EnPerMan-Pro

Informacje dotyczące przestępczości prezentowane od kilku lat przez organy ścigania i firmy doradcze, jak Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte czy KPMG, wskazują, że problem szeroko rozumianych nadużyć, dotyczy zarówno podmiotów państwowych, jak i prywatnych. Praktycznie wszędzie tam gdzie pojawia się możliwość uzyskania indywidualnej korzyści materialnej w związku z działalnością danego podmiotu, tam organizacja jest narażona na ryzyko nadużyć i nieprawidłowości. Najczęstszym, i jednocześnie najbardziej szkodliwym dla finansów organizacji, a stanowiącym ok. 80% przypadków, nadużyciem jest sprzeniewierzenie majątku i fałszowanie kluczowy danych, zwłaszcza finansowych. Skutkiem takich działań, są nie tylko pierwotne straty majątkowe samego podmiotu ale także w przypadku procesów M&A, straty wtórne w postaci zakupu przedsiębiorstwa po zawyżonej cenie i ryzyko inwestycji w podmiot wymagający nieprzewidzianych nakładów w odbudowanie majątku i wartości.

Kolejnym, stanowiącym około 30 proc. przypadków jest korupcja, a więc wręczenie korzyści majątkowej w zamian za podjęcie lub zaniechanie czynności. Skutkiem czynności korupcyjnych jest zarówno nieuczciwa konkurencja i psucie rynku, jak i narażenie podmiotu wręczającego i przyjmującego propozycje korupcyjną, na sankcje karne i skarbowe, mogące skutkować także poważnymi stratami finansowymi. Równie częstym rodzajem nadużycia jest współpraca z konkurencją, sprzedaż strategicznych danych i informacji oraz szpiegostwo przemysłowe. W tym obszarze może nastąpić nie tylko wykorzystanie przez konkurencję informacji stanowiących tajemnicę do zdobycia przewagi konkurencyjnej ale i brak takiego wykorzystania, lecz ujawnienie publiczne tajemnic w celu zaszkodzenia danej organizacji, także poprzez zwrócenie uwagi opinii publicznej i w niektórych przypadkach wymuszenie zmian.

Przed powyższymi przypadkami można się jednak zabezpieczyć, stosując poza dotychczas stosowanymi metodami doboru personelu, także wysublimowane metody analizy zachowań pozwalające na przewidywanie zachowań niepożądanych i dyskretnego wpływania na wykryte takie zachowania, w celu zapobiegania lub minimalizowania negatywnych ich skutków (nadużycia, korupcja, kradzież informacji, etc.).

Taką zaawansowaną metodą jest opracowana przez nas: Poszerzone Zarządzanie Osobowe przez Profilowanie (EnPerMan-Pro), łącząca wiedzę z zakresu m.in. psychologii, socjologii, antropologii kulturowej, medycyny, prawa, kryminologii i informatyki, stosuje metody oceny 360st.i jest pogłębiona o dedykowaną analizę psychologiczną sprawdzanego obiektu wraz z badaniem jego potencjału oraz podatności i odporności na zachowania niepożądane. Jej bardzo wysoką skuteczność potwierdziły realizacje m.in. dla instytucji finansowych, kancelarii prawnych i globalnych koncernów, chroniąc przed stratami rzędu kilkuset tysięcy a nawet milionów PLN, co przy stosunkowo niskim koszcie analizy EnPerMan-Pro, jest wyjątkowo korzystne.

Jeśli więc poszukujesz rozwiązań …WE GIVE YOU ANSWERS.

Serdecznie zapraszamy!

Protected by Copyscape Online Plagiarism Detection

Porady
Prawne

i rekomendacje w obszarach prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego oraz ochrony prywatności i compliance.

Porady
Psychologiczne

i skuteczna pomoc w obszarach psychologii zdrowia i rehabilitacyjnej, kryminalistycznej, rozwojowej oraz społecznej i biznesowej.

Porady
Bezpieczeństwa

i wskazówki w obszarach bezpieczeństwa osobistego i biznesowego oraz oceny różnorodnych zagrożeń i postępowania z ryzykiem.

Analizy
i Publikacje

oraz raporty, artykuły, diagnozy, opracowania i opinie branżowe, związane z obszarami naszych specjalizacji i profilem biznesowym firmy.