• doradztwo prawne psychologiczne bezpieczeństwa – Paulo
  • profilowanie biznesowe due diligence wywiad gospodarczy – Paulo
  • porady prawne lobbing compliance – Paulo
  • media społecznościowe socjogramy powiązania preferencje – Paulo
  • porady psychologiczne pomoc kryzysowa analiza zachowań – Paulo
  • rozwiązywanie problemów strategie burza mózgów – Paulo
  • analizy psychologiczne wywiadowcze profilowanie psychografologia – Paulo
  • negocjacje mediacje dane osobowe bezpieczeństwo informacji – Paulo
  • pomoc ofiarom przestępstw zwalczanie nadużyć odszkodowania – Paulo

POLITYKA PRYWATNOŚCI PAULO.PL

Wszystkie strony w domenie *.paulo.pl prowadzi firma PAULO z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47 (dalej zwana PAULO), która przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających strony w zarządzanej domenie. Nie przetwarzamy ale i nawet nie zabiegamy o identyfikację Użytkowników stron w domenie *.paulo.pl podczas wizyty na stronie. Dane dotyczące wizyty, np. lokalizacja (miasto, państwo), nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp., są zbierane automatycznie poza decyzjami firmy PAULO. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stronami, usprawnienia ich funkcjonalności dla Użytkownika oraz ewentualnie w celu korespondencji, o czym mowa niżej.

Firma PAULO nie udostępnia żadnych danych podmiotom trzecim, chyba, że następuje to za zgodą Użytkownika lub z mocy prawa.

Dane zbierane automatycznie

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowane są zapytania http kierowane do serwera, co oznacza, że PAULO zna lokalizacje (miasto, państwo), z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu w domenie *.paulo.pl. Znane są również: • czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji komunikacji • informacje o przeglądarce Użytkownika • w przypadku, gdy przejście do strony w domenie *.paulo.pl nastąpiło przez odnośnik, również adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika

Dane te jednak nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony w domenie *.paulo.pl z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Korespondencja.

Wykorzystywanie danych

Dane zbierane automatycznie są przechowywane przez czas nieokreślony i mogą być wykorzystane jedynie w celach:
• administrowania serwisem
• diagnozowania problemów związanych z pracą serwera
• analiz naruszeń bezpieczeństwa
• analiz statystycznych (np. typ stosowanej przeglądarki stron WWW, ogólne informacje demograficzne np. o regionie nawiązania połączenia) oraz analiz zachowań Użytkowników na stronie internetowej, celem dopasowania zawartości naszych stron internetowych. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych identyfikujących pojedynczych Użytkowników.

Ponadto, dane zbierane w trakcie korespondencji mailowej pomiędzy Użytkownikiem a PAULO są wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie mailowe Użytkownika.

Mechanizm Cookies / Ciasteczek


Pliki sesyjne „cookies” – „ciasteczek” są niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu i są tworzone w celu ograniczania ilości emisji czasowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu „cookies” ogłoszenie wyświetla się tylko raz dla jednej sesji Użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony plik jest tworzony w określonym czasie i tylko na czas, w jakim strona jest odwiedzana przez Użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu *.paulo.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku. Mechanizm plików „cookies" wykorzystywany jest przez naszą stronę wyłącznie do celów analiz statystycznych i użytkowych, dzięki czemu możemy modyfikować serwis czyniąc go przyjaźniejszym i funkcjonalniejszym dla Użytkownika. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Możemy uzyskać informacje o stosowanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej i które elementy strony najbardziej interesują Użytkownika oraz do zapamiętania na czas sesji - następujących parametrów nawigacyjnych:
• czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji?

• stan menu aby Użytkownik mógł zachować taki sam stan przy przechodzeniu pomiędzy podstronami


Korzystamy również z usługi Google Analytics, służącej tworzeniu statystyk stron internetowych świadczonej przez Google. W ramach tej usługi pliki cookie zostają zapisywane w urządzeniu Użytkownika a informacja wygenerowana przez plik cookie będzie przechowywana przez Google na serwery na terenie EOG,w tym od 14 kwietnia 2021r. także w Polsce jako Google Cloud Warszawa. Podobnie wtyczki Facebook przetwarzane przez Facebook Ireland Limited w Irlandii. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu zestawiania raportów i oceny Państwa aktywności na naszej stronie oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności na tej stronie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy o zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia wyżej wymienionych plików cookie na Państwa urządzeniu pod adresem tutaj.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google znajduje się tu:Google prywatność, a o przetwarzaniu danych przez Facebook tutaj: Facebook prywatność

UWAGA:

Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny *.paulo.pl) zapisane informacje są usuwane.

Każdy Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies" na własnym komputerze. Aby to zrobić należy w przypadku Google Analitics pobrać dodatek blokujący zamieszczony pod ww linkiem lub zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, z której się korzysta, do których dostęp jest zbliżony dla większości przeglądarek są następujące Ustawienia -> Prywatność. Można także w przeglądarce Chrome / Edge kliknąć ikonę kłódki w polu adresowym, kliknąć na Pliki cookie i podjąć odpowiednie działanie

Korespondencja

W przypadku korespondencji przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub celem podjęcia działań przed zawarciem umowy lub do jej realizacji. Dane w pierwszym przypadku są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi na pytanie lub cofnięcia zgody przed udzieleniem odpowiedzi, natomiast w drugim, przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub roszczenia. Dane są zabezpieczamy je zgodnie z przepisami RODO. W uzasadnionych sytuacjach, komunikacja między komputerem użytkownika strony a naszym serwerem, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL.

Bezpieczeństwo i czyszczenie konserwacyjne systemu

Dla bezpieczeństwa oraz lepszego działania systemu operacyjnego, zalecamy aby po zakończeniu korzystania z Internetu przeprowadzić czyszczenie konserwacyjne systemu komputera Użytkownika, które usuwa powstałe pliki i dane (tymczasowe pliki internetowe, „cookies”, wpisywane hasła, itp.). Można to przeprowadzić za pomocą wbudowanych w przeglądarkę narzędzi lub specjalnych programów czyszczących/konserwujących.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa 16.04.2021