• doradztwo prawne psychologiczne bezpieczeństwa – Paulo
  • profilowanie biznesowe due diligence wywiad gospodarczy – Paulo
  • porady prawne lobbing compliance – Paulo
  • media społecznościowe socjogramy powiązania preferencje – Paulo
  • porady psychologiczne pomoc kryzysowa analiza zachowań – Paulo
  • rozwiązywanie problemów strategie burza mózgów – Paulo
  • analizy psychologiczne wywiadowcze profilowanie psychografologia – Paulo
  • negocjacje mediacje dane osobowe bezpieczeństwo informacji – Paulo
  • pomoc ofiarom przestępstw zwalczanie nadużyć odszkodowania – Paulo

PRAWO - OFERTA

Oferujemy profesjonalne usługi, doradztwo prawne i konsultacje:

dla Klientów biznesowych

due diligence prawny i 3PB
audyt compliance
tworzenie polityk, procedur i regulaminów wewnętrznych, dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa,z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, norm, standardów oraz „dobrych praktyk”
wsparcie przy tworzeniu stanowiska lub pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

identyfikacja wad ukrytych przedmiotu inwestycji na etapie przed podpisaniem umowy, w trakcie jej realizacji i w związku z postępowaniem sądowym
badanie i analiza roszczeń
identyfikacja ograniczeń w stosowaniu prawa i lobbing w procesie stanowienia prawa, w tym:
- monitoring procesu legislacyjnego
- kreowanie inicjatywy legislacyjnej oraz propozycje rozwiązań prawnych – przepisów w aktach prawnych
wsparcie w zakresie zwalczania naruszeń prawa własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji

dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

projekty statutów, regulaminów, uchwał

pisma i opinie

dla Klientów indywidualnych

pomoc w sprawach karnych, w szczególności: wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, oszustw, gróźb,pomówień i ochrony informacji

pomoc w sprawach cywilnych, w szczególności: naruszeń dóbr osobistych, umów i stosunków dłużnik – wierzyciel

wsparcie w kontaktach z organami administracji publicznej

przygotowywanie pism procesowych

koncepcje i rozwiązania z wykorzystaniem kryminologii, kryminalistyki i psychologii kryminalistycznej oraz wiktymologii

Na przestrzeni 20 lat współpracowaliśmy z kancelariami prawnymi, firmami różnych branż i sektora bezpieczeństwa, uczestniczyliśmy w badaniach wypadków komunikacyjnych, także ze skutkiem śmiertelnym oraz w innych dochodzeniach i śledztwach.

Ponieważ zawsze uwzględniamy potrzeby Klientów oraz stopień złożoności i zawiłości przedstawionego problemu – ceny ustalamy indywidualnie. W przypadku niektórych usług możliwe jest wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe a przy stałej współpracy – abonament.

Zamieszczony Cennik ma wyłącznie wartość poglądową o cenach rynkowych dla usług profesjonalnych.

Wyróżnia nas jakość. Jeśli więc poszukujesz rozwiązań …WE GIVE YOU ANSWERS.

Serdecznie zapraszamy!