• doradztwo prawne psychologiczne bezpieczeństwa – Paulo
  • profilowanie biznesowe due diligence wywiad gospodarczy – Paulo
  • porady prawne lobbing compliance – Paulo
  • media społecznościowe socjogramy powiązania preferencje – Paulo
  • porady psychologiczne pomoc kryzysowa analiza zachowań – Paulo
  • rozwiązywanie problemów strategie burza mózgów – Paulo
  • analizy psychologiczne wywiadowcze profilowanie psychografologia – Paulo
  • negocjacje mediacje dane osobowe bezpieczeństwo informacji – Paulo
  • pomoc ofiarom przestępstw zwalczanie nadużyć odszkodowania – Paulo

Firmę doradczą PAULO uruchomiliśmy łącząc profile dwóch przedsiębiorstw: założonej w 1990r. koncesjonowanej spółki Blankom oraz powstałej w 2003r. firmy doradczo – konsultingowej Paulo Research.

Oprócz kierunkowego wykształcenia uzyskanego u najwybitniejszych profesorów na Wydziałach Prawa, Administracji oraz Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, potwierdzonego stypendiami naukowymi i nagrodami – m.in. MEN w 1999r., na przestrzeni kilkunastu lat zdobyliśmy bogate doświadczenie w pracy zawodowej dla polskich i międzynarodowych firm branży finansowej, TSL, BPO, IT, FMCG, MICE/HoReCa, organów ścigania, kancelarii prawnych i biur detektywistycznych oraz samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji. Dzięki temu, wiedza "wewnętrzna" o funkcjonowaniu procesów w organizacjach globalnych i regionalnych, umożliwia nam na lepsze dostosowanie usługi do każdego Klienta, tworząc nasz dodatkowy atut.

Wśród naszych osiągnięć znajdują się: zaawansowane analizy wywiadowcze 3PB i metoda przewidywania i zapobiegania nieprawidłowym zachowaniom w organizacjach, zwłaszcza nadużyciom EnPerMan-Pro – realizowane od 1999r. dla inwestorów w Polsce i na terenie Europy, nowatorskie zastosowanie profilowania oraz projekty i ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa, przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w skali kraju, w tym propozycje legislacyjne. Działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa prowadzimy będąc zarejestrowani pod numerem 283 w rejestrze Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji a wśród naszych osiągnięć są wniesione i uznane poprawki do ustawy deregulacyjnej. Posiadamy również certyfikat NATO Commercial and Government Enitity, o numerze 2424H, oferując innowacyjne rozwiązania dla sektora obrony i bezpieczeństwa.

Nasi eksperci są także autorami badań kryminologicznych i psychologicznych oraz pierwszych w polskim internecie stron z interaktywnymi poradami psychologicznymi z 1998r. oraz poradami w zakresie bezpieczeństwa w biznesie i prywatnego z 1999r. Są też członkami – założycielami stowarzyszenia pomocy ofiarom przestępstw, należą do European Association of Psychology and Law, Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.

Na przestrzeni kilkunastu lat wspólnych doświadczeń, łącząc w wyjątkowy, kompleksowy i komplementarny sposób prawo, psychologię i bezpieczeństwo, zyskaliśmy uznanie Klientów wielokrotnie pomagając Im w trudnych, a czasami wręcz „nierozwiązywalnych”, sprawach.

Korzystamy z najbardziej zaawansowanych i na bieżąco aktualizowanych systemów informacji prawnej oraz oprogramowania analizującego powiązania biznesowe i społeczne.

Zawsze działaliśmy i działamy zgodnie z prawem i etyką zawodową, w oparciu o wzajemne zaufanie oraz indywidualne potrzeby naszych Klientów.

Wyróżnia nas jakość. Jeśli więc poszukujesz rozwiązań …WE GIVE YOU ANSWERS.

Serdecznie zapraszamy!

Protected by Copyscape Online Plagiarism Detection